Laboratorium

Logo LFMFP

Challenge testen van Listeria monocytogenes in kant-en-klare minimaal behandelde levensmiddelen

In de Europese Unie is momenteel wetgeving in ontwikkeling waarbij het aantal organismen op het ogenblik van consumptie < 100 per gram product dient te zijn. Het door Europa gehanteerde criterium van < 100 kve per gram levensmiddelen op moment van consumptie is vastgelegd op basis van een aantal studies die voorop stellen dat bij dergelijke hoeveelheid de kans op ziekte bij alle populatiegroepen zeer klein is. De EU wetgeving stelt duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor het afleveren van veilige producten bij de producent ligt. Bovendien moet elke producent in staat zijn te verzekeren dat zijn producten gedurende de houdbaarheidstermijn het eindproductcriterium van < 100 L. monocytogenes cellen per gram niet overschrijden rekening houdend met de reële, te verwachten bewaaromstandigheden tijdens distributie en verkoop. Indien de kennis te omtrent de mogelijkheid tot groei van L. monocytogenes in het eindproduct niet direct voorhanden is kan via challenge testen de mate waarin L. monocytogenes in het eindproduct vermenigvuldigt, aangetoond worden. Het laboratorium voor Levensmiddelenmicrobiologie en –conservering heeft een standaard protocol ontwikkeld en heel wat ervaring opgebouwd met diverse productcategorieën voor het deskundig uitvoeren van challenge-testen.

Onderzoek

  • Betrokken bij de ontwikkeling en opvolging van nieuwe ontwikkelingen in de officieel aanvaarde ISO standaardmethoden
  • Optimalisatie en evaluatie van alternatieve (snelle) detectiemethoden voor voedselpathogenen
  • Karakterisatie van nieuw opduikende pathogenen: verspreiding, groei en overleving, virulentie

Contact

Contactpersoon : Anja De Loy-Hendrickx

Inhoud syndiceren